Rachel Williams Live

March

16

Friday

FFRESH

Rachel Williams Live

16 Mar 2018
Doors: 8pm
Performance begins: 9pm

Age restriction: 16+


The hugely successful, dazzling one-woman show from Welsh dancer and actress Rachel Williams. It marks the homecoming of a Showgirl: a spellbinding, kaleidoscopic journey of magical insights into a dancer's life lived in the professional spotlight.

From Soloist at The Moulin Rouge and 'Bluebell' at the Lido in Paris, to Las Vegas and the touring & London companies of Andrew Lloyd Webber's CATS...Williams sings, dances and scripts her way through a Hollywood adventure of "pure anecdotal entertainment". Swapping pointe shoes for high heels, Williams is "the whole package: talented, funny and gorgeous!" (Gardenia, Los Angeles).
____________________________________________________
FFRESH

Rachel Williams Live

16 Maw 2018
Drysau ar agor: 8pm
Perfformiad yn dechrau: 9pm

Terfyn Oed: 16+

Y sioe un-ddynes llwyddiannus a thrawiadol gyda'r ddawnswraig a'r actores o Gymru, Rachel Williams. Dyma groesawu'r sioeferch adref gyda siwrnai swynol a lliwgar wrth i ni gael cipolwg hudolus ar fywyd dawnswraig wedi'i fyw yn llygaid y cyhoedd.

Ar un tro'n unawdydd yn The Moulin Rouge, mae wedi chwarae rhan 'Bluebell' yn y Lido ym Mharis, teithio i Las Vegas a gyda chwmnoedd Llundain mewn sioe Andrew Lloyd Webber, CATS...mae Williams yn canu, dawnsio a sgriptio'i ffordd i'r brig mewn antur Hollywood llawn "adloniant anecdotaidd pur". Gan gyfnewid ei hesgidiau ballet am sodlau uchel, mae gan Williams "bopeth: talent, hiwmor a harddwch!" (Gardenia, Los Angeles).

twitter tumbler facebook google plus pinterest

ARTIST INFO

This event has no tagged artists

MAP

This is the first time you have logged in. Please select your city below: