Max Boyce

March

10

Saturday

Max Boyce

10 Mar 2018
Tickets 28.50

Age Guidance: 8+ (no under 2s)

Running Time: approximately 2 hours 35 minutes including an interval


Max Boyce has been entertaining people all over the world for more than 40 years with his ability to paint pictures in word and song. A huge new young audience has recently discovered this exceptional entertainer, taking him into their hearts and making him a true modern day folk hero.

Max's live performances need no introduction; the audience's reactions and standing ovations speak for themselves. Don't miss out on the unique experience of seeing Max Boyce live in concert, and being able to say, "I Was There!"
___________________________________________________
Max Boyce

10 Maw 2018
Tocynnau am 28.50

Canllaw Oed 8+ (dim plant dan 2 oed)

Hyd y perfformiad: tua 2 awr 35 munud yn gynnwys un egwyl


Mae Max Boyce wedi diddanu pobl ym mhedwar ban y byd ers mwy na deugain mlynedd gyda'i allu rhyfeddol i greu darluniau bywiog drwy eiriau a chn. Yn ddiweddar, gwelwyd cynulleidfa ifanc newydd sbon yn darganfod y perfformiwr eithriadol yma, gan ei wneud yn un o gantorion gorau ein hoes.

Nid oes angen cyflwyniad i berfformiadau byw Max; mae ymateb cynulleidfaoedd a chymeradwyaeth sefyll ar l bob perfformiad yn dweud cyfrolau. Peidiwch cholli gwefr anhygoel y cewch wrth i Max Boyce berfformio'n fyw mewn cyngerdd fydd yn aros yn y cof am flynyddoedd i'w ddod.

twitter tumbler facebook google plus pinterest

ARTIST INFO

This event has no tagged artists

MAP

This is the first time you have logged in. Please select your city below: