Stephen Hough Plays Beethoven

January

18

Friday

Mahlers set of orchestral songs was the first of its kind. The listener is taken from the everyday pleasure of
a smelling a flower to the midnight of the soul. The unfinished tenth symphony was a deeply cathartic work
for the composer, helping him to come to terms with his broken marriage and impending death. Meanwhile, right from the solo opening chords, Beethoven gently finds new ground within the piano concerto genre.

BEETHOVEN Piano Concerto No. 4
MAHLER Rckert Lieder
MAHLER Symphony No. 10

Conductor: Thomas Sndergrd
Piano: Stephen Hough
Mezzo: Catriona Morison

Tickets: 15-41
Concessions, Student Tickets and Family Tickets available.

SUBSCRIPTIONS / MULTI-BUY OFFER ON SALE NOW
BBC National Orchestra of Wales Audience Line: 0800 052 1812 (Monday-Friday).

SINGLE TICKETS ON SALE 12/6/18
St David's Hall Box Office: 02920 878 444 / www.stdavidshallcardiff.co.uk St Davids Hall applies an optional Postage Charge of 1.

Please note, these timings are provided as a guidance only and are subject to change. Please see website for up to date timings near time of event.

-

Set o ganeuon cerddorfaol Mahler oedd y cyntaf oi math. Caiff y gwrandwr ei dywys ar daith o bleser
beunyddiol arogleuo blodau i awr dywyll yr enaid. Roedd degfed symffoni anorffenedig Mahler yn waith
cathartig ir cyfansoddwr, yn ei helpu i ddygymod i briodas yn chwalu ai farwolaeth a oedd ar y gorwel. Yn
y cyfamser, mae Beethoven yn canfod tir newydd yn ofalus yn syth or cordiau unigol agoriadol, gydar
genre concerto ir piano.

BEETHOVEN Concerto Piano Rhif 4
MAHLER Rckert Lieder
MAHLER Symffoni Rhif 10

Arweinydd: Thomas Sndergrd
Piano: Stephen Hough
Mezzo: Catriona Morison

Tocynnau: 15-41
Consesiynau, Tocynnau Myfyrwyr a Thocynnau Teulu ar gael.

TANYSGRIFIADAU / CYNNIG PRYNNU SAWL TOCYN AR WERTH NAWR
Llinell Cynulleidfaoedd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC: 0800 052 1812 (Llun-Gwener).

TOCYNNAU UNIGOL AR WERTH 12/6/18
Swyddfa Docynnau Neuadd Dewi Sant: 02920 878444 / www.stdavidshallcardiff.co.uk Mae Neuadd Dewi Sant yn codi Tl Postio dewisol o 1 fesul archeb.

Cofiwch, caiff yr amseroedd hyn eu rhoi fel canllaw yn unig a gallant newid. Gweler y wefan am yr amseroedd pendant yn nes at adeg y digwyddiad.

twitter tumbler facebook google plus pinterest

ARTIST INFO

This event has no tagged artists

MAP

This is the first time you have logged in. Please select your city below: