Banff Mountain Film Festival World Tour 2019 (Red Films)

February

12

Tuesday

Get ready for a collection of inspirational adventure films coming at you from the wildest corners of the globe!

These extraordinary short films follow the worlds top explorers and action film-makers as they brave intrepid journeys into the most spectacular regions of planet Earth.

Witness breath-taking cinematography, stunning scenery and an exhilarating dose of adrenaline all on the big screen!

There are two shows each with an entirely different selection of films - the Red film programme (12 February) and the Blue film programme (28 March). Double the adventure by coming to both with a two-night discount!

These brand-new films are taken from the worlds most prestigious mountain festival, held every year in Canada. Exciting, not-to-be-missed events with free prize giveaways.

Tickets*: 13.50
Early Bird Offer (until 31 October): 12.50
Tickets for both nights (ONLY AVAILABLE AT THE BOX OFFICE ON 02920 878444): 25
Limited amount of sightline seats: 10.50
Concessions and group discounts: 1 off each ticket - please see website for more info.
*Plus an optional 1 postage fee for tickets to be posted.
______________________________________________________
Taith y Byd 2019 Gyl Ffilmiau Mynydd Banff (Ffilmiau Coch)

Maer ffilmiau byrion hynod yman dilyn pennaf fforwyr a gwneuthurwyr ffilmiau cynhyrfus y byd a hwythaun ei mentro hi ar deithiau dewr i barthau mwyaf trawiadol planed y Ddaear.

Welwch chi sinematograffi digon i fynd ch gwynt chi, golygfeydd syfrdanol a chael ds iachusol o adrenalin - i gyd ar y sgrn fawr!

Mae yna ddwy sioe ac i bob un ddewis cwbl wahanol o ffilmiau rhaglen y ffilmiau Coch (12 Chwefror) a rhaglen y ffilmiau Glas (28 Mawrth). Gewch chir antur ar ddwywaith o ddod ir ddwy disgownt dwy noson!

Codwyd y ffilmiau newydd sbon danlli grai yma or yl fynyddig fwyai bri yn y byd, a gynhelir bob blwyddyn yng Nghanada. Digwyddiadau cyffrous rhy dda iw colli a gwobrau am ddim iw canlyn.

Tocynnau: 13.50
Cynnig Ceiliog (Tan 31 Hydref): 12.50
Tocynnau i'r ddwy noson (DIM OND AR GAEL YN Y SWYDDFA DOCYNNAU AR 02920 878444):.25
Dim ond hyn a hyn o seddi golygfa gyfyngedig : 10.50
Consesiynau a gostyngiadau grp ar gael - gweler y wefan am ragor o wybodaeth.
*A ffi bostio opsiynol o 1 i docynnau gael eu postio.

Cofiwch, caiff yr amseroedd hyn eu rhoi fel canllaw yn unig a gallant newid. Gweler y wefan am yr amseroedd pendant yn nes at adeg y digwyddiad.

twitter tumbler facebook google plus pinterest

ARTIST INFO

This event has no tagged artists

MAP

This is the first time you have logged in. Please select your city below: