An Evening With Alfie Boe

March

18

Monday

As Time Goes By

One of the world's greatest classical singers Alfie Boe brings it back to the UK, announcing a 2019 tour in what is becoming another landmark year for the much loved tenor. Last month, Alfie revealed his return to the solo spotlight with the release of his vibrant and instantly classic album As Time Goes By.

The record will be released on 23rd November, and celebrates the golden era of music from the 30s and 40s, a time that is often overlooked - sandwiched as it is between the roaring twenties and rock 'n' roll.

Alfie is one of the best-loved vocalists of his generation and a hugely successful, multi-platinum selling artist. He has triumphed on theatre stages and in concert halls around the world and has two recent UK #1 albums under his belt for albums 'Together' and 'Together Again', made with his great friend Michael Ball. The duo also won two Classic BRIT Awards earlier this year for 'Best Album' and 'Group of the Year'.

Tickets*: 37 | 52 | 67

Alfie Boe Ultimate Meet & Greet VIP, with photo opportunity @ 177
- Watch the concert from a seat in the front rows, an exclusive and very limited opportunity to meet Alfie in person, have your photo taken with Alfie Boe by our VIP Manager, receive an exclusive Alfie Boe VIP 2019 gift, obtain an official Alfie Boe signed programme
and collect your custom VIP tour laminate

Alfie Boe Up Close VIP, in the best seats @ 127
Watch the concert from one of the best seats in the house within the first 10 rows, receive an exclusive Alfie Boe VIP 2019 gift, obtain a limited edition official Alfie Boe VIP 2019 tour lithograph and collect your custom VIP tour laminate.

Wheelchair user plus one companion (please contact Box Office on 02920 878444): Stalls seats @ 37 each ticket

*Plus an optional 1 postage fee for tickets to be posted.
Please note, these timings are provided as a guidance only and are subject to change. Please see website for up to date timings near time of event.
_____________________________________________________
Noson yng Nghwmni Alfie Boe
As Time Goes By

Mae Alfie Boe yn un o gantorion clasurol mawr y byd a daw yn ei l i wledydd Prydain, wedi iddo gyhoeddi tour 2019 sydd bellach yn flwyddyn garreg filltir ir tenor mawr ei fri. Y mis diwethaf rhoes Alfie ar wybod ei fod yn mynd yn l ir sbotolau solo yn sgl rhyddhau ei albwm bywiog a chlasurol ar ei ben As Time Goes By.

Rhyddheir y record ar y 23ain o Dachwedd ac maen dathlu oes aur cerddoriaeth or tri degau ar pedwar degau, oes syn aml yn mynd dros gof a hithau rhwng y dau ddegau gwyllt a roc a rl.

Mae Alfie yn un o hoff ganwyr ei genhedlaeth ac yn artist aruthrol o lwyddiannus a werthodd blatinwm droeon. Aeth hi ar lwyfannau theatrau ac mewn neuaddau cyngerdd drwyr byd yn grwn ac yn ddiweddar mae ganddo ddau albwm #1 er ei glod sef 'Together' a 'Together Again', a wnaed gydai ffrind mawr Michael Ball. Enillodd y ddau hefyd ddwy Wobr Classic BRIT yn gynharach eleni am yr Albwm Gorau a 'Grw^p y Flwyddyn'.

Tocynnau*: 37 | 52 | 67

Alfie Boe Cwrdd a Chyfarch VIP Gydar Gorau @ 177
a chyfle i dynnu llun Gwylior cyngerdd o sedd yn y ddwy res flaen. Cyfle arbennig a chyfyngedig iawn i gyfarfod Alfie wyneb yn wyneb Cael tynnu eich llun gydag Alfie Boe gan ein Rheolwr VIP Cael rhodd dethol Alfie Boe VIP 2019 Cael rhaglen swyddogol wedii llofnodi gan Alfie Boe Cael eich rhodd VIP laminedig arbennig

Alfie Boe yn Agosatoch VIP @ 127
y seddi gorau Cewch wylior cyngerdd o un or seddi gorau yn y t yn y deg rhes gyntaf Gewch chi rodd dethol VIP 2019 Alfie Boe Cael lithograff swyddogol VIP nifer gyfyngedig taith 2019 Alfie Boe Cael eich rhodd VIP laminedig arbennig

Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444: Seddi'r stalau 37.00 yr un

*A ffi bostio opsiynol o 1 i docynnau gael eu postio.
Cofiwch, caiff yr amseroedd hyn eu rhoi fel canllaw yn unig a gallant newid. Gweler y wefan am yr amseroedd pendant yn nes at adeg y digwyddiad.

twitter tumbler facebook google plus pinterest

ARTIST INFO

This event has no tagged artists

MAP

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 110

Filename: controllers/events.php

Line Number: 66

This is the first time you have logged in. Please select your city below: